Naším cílem a posláním je prostřednictvím všech aktivit zlepšovat každodenní život dětí a lidí s hendikepem. Jejich rodinným příslušníkům a odborníkům, kteří s nimi pracují, pak chceme poskytnout v praxi tolik potřebné informace a návody, jak v každodenním životě při řešení různých problémů postupovat.

Nakladatelství také funguje jako sociální podnik, který vytváří kvalifikované pracovní pozice pro lidi s autismem.

Podcast je dostupný na YouTube a na Spotify.