Jak pracovat s obrázkovými kartami? 6 cvičení od speciální pedagožky 

,

Přemýšlíte, jak rozvíjet emoce dětí a lépe jim porozumět? Zkuste pracovat s obrázkovými kartami. Speciální pedagožka Jana Holubová, která pro Paspartu vydala karty Medvídci Ka a Neka, přichystala několik možných technik.

Identifikujte emoce

Zvolte několik karet s různými emocemi a požádejte dítě, aby vybralo kartu, která nejlépe odpovídá jeho současnému pocitu. Poté diskutujte o tom, co způsobilo danou emoci a jak se dítě cítí.

Nechte dítě, aby vyjádřilo své emoce

Požádejte dítě, aby si vybralo kartu s emocí, kterou by chtělo vyjádřit, a poté ho povzbuzujte, aby napodobilo výraz nebo gesto spojené s touto emocí. Dítě tak může lépe porozumět výrazům tváře a těla, které se pojí s různými emocemi.

Jaké obrázkové karty vybrat? 

Možností je spousta, dítě si může zvolit vlastní hrdiny.
Prozkoumejte celou nabídku.

Sestavte příběh plný emocí

Vyberte několik karet s různými situacemi a emocemi. Požádejte dítě, aby vytvořilo krátký příběh, který popisuje, jak se postava na kartě cítí a jak se s danou emocí vyrovnává.

Pomozte dítěti rozpoznat emoce ostatních

Ukažte dítěti obrázek s výrazem obličeje a požádejte ho, aby řeklo, jakou emoci tento výraz vyjadřuje. Poté můžete diskutovat o tom, co by mohlo způsobit danou emoci a jak bychom mohli dané osobě pomoct.

Emočně inteligentní děti lépe zvládají konflikty 

A proč že je emoční inteligence tak důležitá?
Přečtěte si rozhovor s Janou Holubovou.

Emoční cvičení s dechem

Spojte cvičení s obrázkovými kartami s technikami dýchání. Požádejte dítě, aby vybralo kartu s emocí, a poté společně cvičte pomalé a hluboké nádechy a výdechy, zatímco se zaměřujete na uklidnění emocí spojených s danou kartou.

Vyzkoušejte emoční průzkum

Požádejte dítě, aby vybralo několik karet s různými emocemi, které cítí během určitého časového úseku (například během dne nebo týdne). Poté můžete společně prozkoumat, co způsobilo tyto různé emocionální stavy a jak se s nimi dítě vyrovnalo.

Příklad z praxe Jany Holubové

Speciální pedagožka Jana Holubová se ve své praxi setkala s 5letým chlapcem, který měl speciální vzdělávací potřeby. Při práci s ním využila mimo jiné právě obrázkové karty. „Byl velmi emočně nestabilní, proto nezvládal adekvátně spolupracovat ani kooperovat v rámci skupiny se svými vrstevníky a nedokázal se účastnit výchovně-vzdělávacího procesu v MŠ tak, aby bylo v budoucnu možné předcházet školnímu neúspěchu,“ vypráví odbornice. „Začala jsem tedy s chlapcem individuálně a systematicky pracovat podle mnou stanoveného plánu. Rovněž jsem zahájila každodenní spolupráci s jeho rodiči. Chlapec byl tedy veden k uvědomění, sebereflexi a učil se pracovat se svým emocionálním stavem. A to jak v MŠ , tak i v domácím prostředí. Neustále jsme mu poskytovali speciální podporu a z dlouhodobého hlediska se jeho emoční inteligence začala více vědomě zapojovat. Díky neuroplasticitě centrálního nervového systému se podařilo vytvořit nová neuronová spojení, jež transparentně překryla předchozí synaptické spoje, které bránily dítěti ve zdravém rozvoji a vnitřní harmonii, kladné motivaci a schopnosti učit se dle mentálních možností dítěte.“

Jana Holubová

speciální pedagožka a koučka

Vystudovala pedagogiku, působí jako koučka se specializací na NLP, tedy koučink, který používá metody neurolingvistického programování. Několik let působila ve školství, kde se zaměřovala na podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Je rovněž šéftrenérka programu Děti na startu, který motivuje i ty nejmenší děti k pohybu. V oblasti dětské terapie pomáhá dětem ve zdravém seberozvoji a jako lektorka také pracuje pro Státní zdravotní ústav.

Sdílejte nás dál!


Chcete číst dále?