Zápis!

Dubnové zápisy jsou za rohem a my máme pro vaše budoucí prvňáčky hned několik tipů na procvičování těch dovedností, které jsou pro úspěšné osvojení čtení, psaní a počítání nezbytné.

Z různých oblastí, které můžete s dětmi před nástupem do školy procvičovat, jsme vybraly ty, se kterými může mít nejeden budoucí prvňáček potíž. Ke každé z nich jsme poté vybrali ukázkový pracovní list, který si můžete vytisknout a společně s dětmi potřebné dovednosti trénovat.

Držíme palce!

Emoce

„Pavlík je často naštvaný, nerad prohrává a vylévá si zlost na ostatních. Potřebuje pracovat s vlastními emocemi, pozorovat je a rozeznávat jejich podoby.“

List, který si můžete stáhnout, je vhodný k rozlišování pocitů a učí děti pracovat s intenzitou prožitků.

Než mě škola zavolá – Podzim

24 pracovních listů se zábavnými cvičeními

Orientace v prostoru

„Dan si plete strany, což negativně ovlivňuje jeho vnímání prostoru. V budoucnu by mohl ve škole mít potíže s poznáváním písmen a čísel. Zatím si je plete a píše je zrcadlově.“

Jedná se o úlohy, se kterými mají děti v posledním ročníku školky ještě potíž, a je tedy potřeba více času na jejich procvičování.

Od zápisu do lavice – Orientace v čase a prostoru

Zrakové vnímání

„Eda si stále plete podobné obrázky, neudrží dlouho pozornost a velmi nerad vybarvuje.“

Od zápisu do lavice – Zrakové vnímání

Orientace v čase

„David potřebuje pochopit dějovou posloupnost, všímat si dějů v přírodě i v běžném životě.“

Od zápisu do lavice – Zrakové vnímání

Zrakové vnímání

„Klárka se učí rozlišovat tvary a obrázky a třídit je podle pokynů. Pro úspěšnou práci v poslední třídě mateřské školy je dobré, aby trénovala i paměť, a to třeba rozpoznáním chybějících věcí, lidí či zvířat na obrázku.“

Od zápisu do lavice – Zrakové vnímání


Rubriky

Konference, vzdělávací akce

Ptáme se autorů, odborníků i známých tváří

Zpětná vazba na naše publikace

Nápady, tipy, tvoření a mnohé další

Autismus, ADHD, OCD, vývojová dysfázie…

Nahlédněte do našich publikací

Číst dál…


Místo
SVČ Jednička, Truhlářská 8, Praha 1

Datum
7. listopadu 2023