Jak přistupovat k žákovi s vývojovou dysfázií? Tipy pro pedagogy a jejich asistenty

,

Máte ve třídě dítě s vývojovou dysfázií a tápete, jak s ním pracovat? Zkuste následovat tipy Evy Kolesové, klinické logopedky a autorky publikací, která se vývojem řeči dlouhodobě zabývá.

Děti s vývojovou dysfázií se často potýkají s pocity neúspěchu. Zadání mnohdy nerozumí a splnit daný úkol pro ně může být obtížnější než pro jejich vrstevníky. „Ke každému žákovi přistupujte individuálně, zkuste se do něj vcítit. Každé dítě má jiné projevy a symptomy dysfázie, které byste měli zohlednit,“ radí Eva Kolesová.

Zatímco některým dětem může dělat potíže jemná motorika, další ji zvládají s přehledem, a vy se na ni proto nemusíte tolik soustředit. Děti mívají rovněž různě nevyzrálé emoční projevy – zkuste je analyzovat a zadání přizpůsobit podle toho, jak vyspělé dítě je. „Nejdřív si zkuste dát dohromady přehled, co všechno žák potřebuje trénovat, a na kritické oblasti se soustřeďte,“ dodává specialistka. Pokuste se žáka nezahlcovat úkoly a vždy mějte na paměti, že dítě s vývojovou dysfázií leckdy nezvládne stejnou zátěž jako zbytek kolektivu.

Vývojová dysfázie od A do Z

Co byste měli o diagnóze vědět? Vše potřebné zjistíte na online odborné konferenci, kde vystoupí i Eva Kolesová.

Uvědomte si, v čem je váš žák dobrý. Silné stránky následně rozvíjejte. Je zásadní, aby dítě s dysfázií zažívalo pocit úspěchu. „Vždy vycházejte z toho, co dítě zrovna umí a jaká je jeho vývojová úroveň. Představte si, že pracujete s předškolákem, který se například v oblasti kresby nachází na úrovni tříletého dítěte, nemá dobrý úchop tužky a celá grafomotorika je silně nevyzrálá. Pokud se zhurta pustíte do vylepšování grafomotorických dovedností, protože má dítě přeci brzy nastoupit do školy a bude se učit psát, můžete se dopustit chyby,“ upozorňuje Eva Kolesová. Postupovat byste měli pomalu, trpělivě a nepřeskakovat od základů ke složitějším dovednostem.

Příklad z praxe

Eva Kolesová se ve své ordinaci setkala s chlapcem, kterému bylo pět let, ale verbální projev měl na úrovni zhruba rok a půl starého dítěte. „Vyjadřoval se citoslovci, gesty a zvuky, znal jen pár slov. Přesto měl nastoupit do školy. V takových případech musíme počítat s tím, že se dítě se svými vrstevníky nesrovná, ani pokud odložíme jeho školní docházku. Včas bychom pro něj měli nastavit individuální vzdělávací plán a zařídit asistenta pedagoga,“ říká klinická logopedka. 

Učte dítě postupně a buďte trpěliví. Když vydržíte a dáte žákovi čas i péči, úspěch se dostaví. „Pokroky u dětí s vývojovou dysfázií typicky chodí ve vlnách. Můžete si zoufat a mít pocit, že se vám rozvoj nedaří. Ale najednou si dítě ze dne na den, třeba o víkendu, samo od sebe sedne nad papír, popadne tužku a začne si vybarvovat, kreslit nebo spojovat slova do vět. Ani se nenadějete a začne zpívat písničku, kterou jste se ho stokrát snažili naučit. Nebo si sedne na kolo a rozjede se, i když mu to poslední dva roky nešlo,“ jmenuje Eva Kolesová několik příkladů nečekaného pokroku.

„Verbální i neverbální dovednosti dětí s dysfázií bývají nerovnoměrné. Zatímco v jedné oblasti můžou mít nadprůměrné schopnosti, v jiné mohou být zcela podprůměrné. Dokážou například poskládat děj podle obrázků, ale nedovedou ho slovy popsat.“

Jak rozvíjet řeč v cizojazyčném prostředí? 

Pusťte si záznam webináře s Evou Kolesovou

Hrubá a jemná motorika jdou ruku v ruce s vývojem řeči. „Motorické a řečové centrum jsou v naší nervové soustavě vzájemně propojené. U dětí, které mají vývojovou dysfázii, bývá motorika výrazně narušená,“ míní Eva Kolesová. Jak rozvíjet koordinaci pohybu?

Zkusit můžete individuální i skupinové hry, kdy se děti učí napodobovat pohyby zvířat – třeba skáčou jako žabáci nebo chodí jako medvědi. Věnují se hrám doprovázeným pohybem, učí se koordinaci pohybů, házení a chytání míče, chození po rovné čáře, orientaci na opičí dráze a podobně. „Doporučuji i dětská hřiště a klouzačky, odrážedla, koloběžky a další. Zkoušejte podpořit rovnováhu, choďte společně po obrubníku nebo po schodech, lezte po žebříku.

Co když tyto aktivity pro rozvoj motoriky nestačí?

Obraťte se na odborníky, kteří doporučí cvičení podle individuálních potřeb dítěte. Vhodná může být například fyzioterapie, neurovývojová terapie či ergoterapie. Aktivity, které s dětmi vyzkoušíte, nemusí být složité. Často může pro motivaci stačit třeba obyčejná křída na chodníku, která děti nadchne natolik, že začnou zkoušet i další psací potřeby, jako jsou fixy, pastelky a vodové barvy. „Vždy doporučuji začínat tím nejpřirozenějším pohybem a těmi nejjednoduššími aktivitami,“ uzavírá klinická logopedka Eva Kolesová

Eva Kolesová

klinická logopedka

Provádí logopedickou diagnostiku a terapii u dětí i dospělých. Působí v ambulanci klinické logopedie, vede logopedické přednášky a webináře, účastní se odborných konferencí a seminářů. Říká o sobě: „Mám v životě velké štěstí, protože moje práce je zároveň mým velkým koníčkem. Pracuji v oboru logopedie již mnoho let, naslouchám všem svým klientům bez ohledu na jejich věk, snažím se jim pomoci podle jejich individuálních potřeb a raduji se s nimi z každého sebemenšího úspěchu. Nejvíce mě potěší, když se mí klienti na logopedii těší. Vyznávám životní filozofii respektovat a být respektován, kterou se snažím uplatňovat nejen v životě, ale také ve své práci. Úcta, respekt a radost ke mně a mé práci zkrátka patří.“ 

Sdílejte nás dál!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Chcete číst dále?